banner

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔ
TRƯỜNG THCS PHỔ NINH
Điện thoại: 0553859156 - Email: c2phoninh.quangngai@moet.edu.vn

Trang nhất » Lịch công tác » TKB Khối 6

10:12 EDT Thứ ba, 14/08/2018
RSS

Thời khóa biểu năm học 17-18. Áp dụng từ ngày 17/9/2017

Thứ bảy - 16/09/2017 05:40
TRƯỜNG THCS PHỔ NINH
                     THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/9/2017)
BUỔI SÁNG
Thứ; Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C
2 Tiết 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Huyền K.Dung N. Hằng H.Dung Thư Ý Đạt Trang Mùa X.Anh Thẩm Hằng
Tiết 2 GDCD VĂN TOÁN VĂN ANH GDCD ANH TOÁN ĐỊA SINH HÓA ANH
Huyền Xuân Ý Thư H.Dung X.Anh Đạt Ly (T) Trang Thẩm N. Hằng Hằng
Tiết 3 ANH VĂN C.NGHỆ VĂN SỬ ANH M.T KNS TOÁN VĂN SINH
Hằng Xuân N. Hằng Thư X.Anh K.Dung Ly (N) Trang Ly (T) Nga Mùa Thẩm
Tiết 4 C.NGHỆ NHẠC ANH C.NGHỆ VĂN ANH TOÁN ANH VĂN TIN VĂN
Thẩm Ly (N) H.Dung Khoa Thư K.Dung Ly (T) Đạt Xuân Hường Nga Mùa
Tiết 5 VĂN ANH SINH ANH M.T KHTN(L) KHTN(L) C.NGHỆ ANH TIN ANH VĂN
Xuân K.Dung Thu H.Dung Ly (N) Ly (T) Mùa Khoa Đạt Hường Hằng Nga
3 Tiết 1 TOÁN ĐỊA KNS TD TOÁN ANH C.NGHỆ NHẠC SINH HÓA TD GDCD
Thành M. Thủ Diễm Thức Lương K.Dung Khoa Ly (N) Thu N. Hằng Oanh Huyền
Tiết 2 KNS KHXH(S) TD KHTN(H) TOÁN TD NHẠC VĂN TOÁN ĐỊA TOÁN C.NGHỆ
Diễm Huyền Oanh N. Hằng Lương Thức Ly (N) Xuân Ly (T) M. Thủ Thành Khoa
Tiết 3 ANH KNS GDCD TOÁN TD SINH TD VĂN TOÁN TOÁN HÓA TOÁN
Hằng Diễm Huyền Lương Thức Thẩm Oanh Xuân Ly (T) Linh N. Hằng Thành
Tiết 4 ANH M.T ĐỊA SINH C.NGHỆ TOÁN VĂN SINH TD TOÁN TIN TOÁN
Hằng Ly (N) M. Thủ Thẩm Khoa Lương Xuân Thu Oanh Linh Hường Thành
Tiết 5 ĐỊA SINH KHXH(S) M.T SINH C.NGHỆ VĂN KHXH(S) GDCD ANH TIN HÓA
M. Thủ Thu Huyền Ly (N) Thẩm Khoa Xuân Thức Diễm Hằng Hường N. Hằng
4 Tiết 1 TD TOÁN M.T TOÁN KNS VĂN KHXH(S) VĂN ANH VĂN ĐỊA
Oanh Thành Ly (N) Lương X.Anh Thư Thức Xuân Đạt Nga M. Thủ Mùa
Tiết 2 SINH VĂN ANH SỬ TOÁN VĂN ANH TOÁN KHTN(L) ĐỊA TOÁN TD
Thu Xuân H.Dung X.Anh Lương Thư Đạt Ly (T) Mùa M. Thủ Thành Oanh
Tiết 3 TOÁN TD ANH VĂN TD ĐỊA SINH TOÁN NHẠC SỬ VĂN
Thành Oanh H.Dung Thư Thức M. Thủ Thu Ly (T) Ly (N) X.Anh Mùa Nga
Tiết 4 VĂN TIN KHTN(L) TD ANH SỬ TOÁN M.T SINH TD VĂN TOÁN
Xuân Hường Lương Thức H.Dung X.Anh Ly (T) Ly (N) Thu Oanh Nga Thành
Tiết 5 VĂN TIN VĂN KHTN(L) ANH M.T ĐỊA SINH KHXH(S) VĂN ĐỊA
Xuân Hường Thư Ly (T) H.Dung Ly (N) Trang Thu Thức Mùa Nga M. Thủ
5 Tiết 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ
Huyền K.Dung N. Hằng H.Dung Thư Ý Đạt Trang Mùa X.Anh Thẩm Hằng
Tiết 2 C.NGHỆ GDCD TOÁN GDCD KHTN(L) VĂN TD KHTN (L) KNS TOÁN VĂN HÓA
Thẩm Huyền Ý X.Anh Ly (T) Thư Oanh Mùa Trang Linh Nga N. Hằng
Tiết 3 ANH TOÁN NHẠC ANH VĂN TOÁN KHXH(S) TD TOÁN TOÁN SINH VĂN
Hằng Thành Ly (N) H.Dung Thư Lương Thức Oanh Ly (T) Linh Thẩm Nga
Tiết 4 M.T TOÁN C.NGHỆ ANH VĂN TOÁN GDCD KHXH(S) HÓA VĂN ANH TD
Ly (N) Thành N. Hằng H.Dung Thư Lương Diễm Thức Trang Nga Hằng Oanh
Tiết 5 KHTN(H) C.NGHỆ ANH NHẠC ĐỊA KNS SINH GDCD KHXH(S) VĂN C.NGHỆ ANH
N. Hằng Thẩm H.Dung Ly (N) M. Thủ Ý Thu Diễm Thức Nga Khoa Hằng
6 Tiết 1 TIN TD VĂN TOÁN SỬ ANH VĂN ANH C.NGHỆ ANH TOÁN SINH
Hường Oanh Thư Lương X.Anh K.Dung Xuân Đạt Khoa Hằng Thành Thẩm
Tiết 2 TIN C.NGHỆ KHTN(H) TOÁN VĂN NHẠC HÓA TOÁN TD M.T TOÁN SỬ
Hường Thẩm N. Hằng Lương Thư Ly (N) Trang Ly (T) Oanh Thức Thành X.Anh
Tiết 3 KHTN(L) ANH TD VĂN NHẠC KHTN(H) C.NGHỆ VĂN HÓA SINH M.T
Lương K.Dung Oanh Thư Ly (N) N. Hằng Khoa Xuân Trang Mùa Thẩm Thức
Tiết 4 NHẠC ANH TIN ĐỊA KHTN(H) TD TOÁN HÓA VĂN C.NGHỆ SỬ TOÁN
Ly (N) K.Dung Mùa M. Thủ N. Hằng Thức Ly (T) Trang Xuân Khoa X.Anh Thành
Tiết 5 VĂN KHTN(H) TIN SỬ ANH C.NGHỆ TOÁN ĐỊA M.T SINH M.T ĐỊA
Xuân N. Hằng Mùa X.Anh H.Dung Khoa Ly (T) Trang Ly (N) Thẩm Thức M. Thủ
7 Tiết 1 KHXH(S) TOÁN VĂN KNS TOÁN ĐỊA VĂN ANH C.NGHỆ VĂN TD TIN
Huyền Thành Thư X.Anh Lương M. Thủ Xuân Đạt Khoa Nga Oanh Hường
Tiết 2 TOÁN VĂN VĂN C.NGHỆ ĐỊA SỬ KNS TD ANH GDCD VĂN TIN
Thành Xuân Thư Khoa M. Thủ X.Anh Trang Oanh Đạt Huyền Nga Hường
Tiết 3 TOÁN KHTN(L) TOÁN ĐỊA C.NGHỆ VĂN ANH HÓA VĂN TD GDCD VĂN
Thành Lương Ý M. Thủ Khoa Thư Đạt Trang Xuân Oanh Huyền Nga
Tiết 4 TD ANH TOÁN ANH GDCD TOÁN HÓA C.NGHỆ VĂN HÓA ĐỊA VĂN
Oanh K.Dung Ý H.Dung X.Anh Lương Trang Khoa Xuân N. Hằng M. Thủ Nga
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
Huyền K.Dung N. Hằng H.Dung Thư Ý Đạt Trang Mùa X.Anh Thẩm Hằng
BUỔI CHIỀU (Tiết 1 vào lớp lúc 2h00)
  1. Chiều thứ 3: Tin lớp 7A tiết 1,2; lớp 7B tiết 3;4 (cô Ý)     Phổ Ninh, ngày 15/9/2017
  2. Chiều thứ 4: lớp 8A tiết 1,2 (cô Hường); Tin lớp 7C tiết 3,4 (cô Ý)   P. HIỆU TRƯỞNG  
  3. Chiều thứ 6: Tin lớp 8B tiết 1,2; lớp 8C tiết 3,4 (cô Hường)          
d> 3. Chiều thứ 6: Tin lớp 8B tiết 1,2; lớp 8C tiết 3,4 (cô Hường)                  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết