Phổ Ninh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔ
TRƯỜNG THCS PHỔ NINH
Điện thoại: 0553859156 - Email: c2phoninh.quangngai@moet.edu.vn

Trang nhất » Lịch công tác » TKB Khối 6

11:53 EDT Thứ ba, 19/03/2019
RSS

Thời khóa biểu HKI năm học 2018-2019. Áp dụng ngày 20/8/2018

Thứ tư - 15/08/2018 04:01
TRƯỜNG THCS PHỔ NINH              THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2018 - 2019
            ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/8/2018      (Lần 1)
Thứ/Tiết 6A 6B 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C
2 Tiết 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Hằng X.Anh Huyền K.Dung Thẩm H.Dung N. Hằng Thức Đạt Trang Mùa
Tiết 2 TD TIN ANH ANH SỬ ANH HÓA SỬ M.T SINH VĂN
Thẩm Mùa Hằng K.Dung Huyền H.Dung N. Hằng Thức Ly (N) Thu Thư
Tiết 3 ANH TIN GDCD M.T SINH SỬ ANH ANH ANH VĂN SINH
Hằng Mùa X.Anh Ly (N) Thẩm Thức H.Dung K.Dung Đạt Thư Thu
Tiết 4 GDCD SỬ VĂN ANH SINH M.T VĂN ANH TIN
X.Anh Lương Huyền Thư H.Dung Thu Ly (N) Xuân Mùa Đạt Hường
Tiết 5 NHẠC ANH TOÁN SỬ VĂN TOÁN SỬ VĂN SINH SỬ TIN
Ly (N) Đạt Thành Huyền Thư Lương Thức Xuân Thu X.Anh Hường
3 Tiết 1 ĐỊA VĂN VĂN TIN VĂN TOÁN C.NGHỆ SINH TD HÓA SỬ
M. Thủ Nga Xuân Hường Thư Lương Khoa Thu Oanh Trang X.Anh
Tiết 2 VĂN ĐỊA TOÁN TIN TD VĂN SINH HÓA VĂN TOÁN
Nga M. Thủ Thành Hường Oanh Xuân Thu Lương Trang Thư Ly (T)
Tiết 3 VĂN GDCD ANH TOÁN ĐỊA C.NGHỆ TOÁN TD TOÁN SINH VĂN
Nga X.Anh Hằng Thành M. Thủ Khoa Lương Oanh Ly (T) Thu Thư
Tiết 4 TOÁN TOÁN TIN GDCD C.NGHỆ NHẠC VĂN TOÁN ĐỊA TD VĂN
Ly (T) Thành Hường X.Anh Khoa Ly (N) Xuân Lương Trang Oanh Thư
Tiết 5 ANH SỬ TIN ĐỊA TOÁN SINH VĂN C.NGHỆ VĂN TOÁN M.T
Hằng X.Anh Hường M. Thủ Thành Thu Xuân Khoa Nga Ly (T) Ly (N)
4 SÁNG Tiết 1 TIN VĂN SINH VĂN TOÁN VĂN HÓA TOÁN GDCD SINH
Mùa Nga Thẩm Thư Thành Lương Xuân N. Hằng Ly (T) Huyền Thu
Tiết 2 TIN C.NGHỆ TOÁN SỬ SINH VĂN SINH TOÁN VĂN TOÁN VĂN
Mùa N. Hằng Thành Huyền Thẩm Xuân Thu Lương Nga Ly (T) Thư
Tiết 3 TOÁN TD VĂN TOÁN SỬ TIN TOÁN SINH   ANH ĐS
Ly (T) Thẩm Xuân Thành Huyền Hường Lương Thu   Đạt Linh
Tiết 4 C.NGHỆ ANH SỬ SINH TIN C.NGHỆ VĂN SINH VĂN ĐS
N. Hằng Đạt Huyền Thẩm Mùa Hường Khoa Xuân Thu Thư Linh
Tiết 5 TOÁN -x- -x- -x- -x- -x- -x- VĂN ANH
Lương Thành Mùa Thư Đạt
4 CHIỀU Tiết 1C -x- -x- TD ĐỊA ANH C.NGHỆ HÓA M.T -x- -x- -x-
Oanh M. Thủ H.Dung Khoa N. Hằng Ly (N)
Tiết 2C -x- -x- ĐỊA NHẠC C.NGHỆ ANH TD TIN -x- -x- -x-
M. Thủ Ly (N) Khoa H.Dung Oanh Hường
Tiết 3C -x- -x- C.NGHỆ TD NHẠC ĐỊA ANH TIN -x- -x- -x-
Khoa Oanh Ly (N) M. Thủ H.Dung Hường
5 Tiết 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ
Hằng X.Anh Huyền K.Dung Thẩm H.Dung N. Hằng Thức Đạt Trang Mùa
Tiết 2 ANH ANH SINH M.T TD ANH ANH TIN TOÁN ĐỊA
Hằng Đạt Thẩm Mùa Ly (N) Oanh H.Dung K.Dung Hường Ly (T) Trang
Tiết 3 TOÁN C.NGHỆ ANH SINH TOÁN ANH SỬ NHẠC TIN ĐỊA TD
Ly (T) N. Hằng Hằng Thẩm Thành H.Dung Thức Ly (N) Hường Trang Oanh
Tiết 4 C.NGHỆ TOÁN NHẠC ANH ĐỊA SỬ TIN TD VĂN VĂN
N. Hằng Thành Ly (N) K.Dung M. Thủ Thức Hường Oanh Nga Thư Mùa
Tiết 5 VĂN NHẠC ĐỊA TOÁN ANH HÓA TIN SỬ TOÁN VĂN
Nga Ly (N) M. Thủ Thành H.Dung N. Hằng Hường Thức Ly (T) Mùa Thư
6 Tiết 1 VĂN SINH TD VĂN TOÁN VĂN ĐỊA TOÁN C.NGHỆ M.T HÓA
Nga Thẩm Oanh Thư Thành Xuân M. Thủ Lương Khoa Ly (N) Trang
Tiết 2 TD VĂN TOÁN VĂN TIN VĂN NHẠC GDCD TOÁN HÓA TD
Thẩm Nga Thành Thư Hường Xuân Ly (N) Diễm Ly (T) Trang Oanh
Tiết 3 SINH VĂN M.T TOÁN TIN TOÁN TD ĐỊA HÓA TOÁN C.NGHỆ
Thẩm Nga Ly (N) Thành Hường Lương Oanh M. Thủ Trang Ly (T) Khoa
Tiết 4 TOÁN M.T VĂN ANH VĂN GDCD TOÁN C.NGHỆ TD TIN ĐỊA
Ly (T) M. Thủ Xuân K.Dung Thư Diễm Lương Khoa Oanh Hường Trang
Tiết 5 M.T TOÁN VĂN C.NGHỆ VĂN M.T GDCD ANH VĂN TIN TOÁN
M. Thủ Thành Xuân Khoa Thư Ly (N) Diễm K.Dung Nga Hường Ly (T)
7 Tiết 1 SINH ANH ANH TD GDCD TOÁN VĂN ANH GDCD C.NGHỆ HÓA
Thẩm Đạt Hằng Oanh X.Anh Lương Xuân K.Dung Huyền Khoa Trang
Tiết 2 ANH TD C.NGHỆ ANH TD VĂN SỬ ĐỊA ANH
Hằng Thẩm Mùa Khoa H.Dung Oanh Lương Xuân X.Anh Trang Đạt
Tiết 3 SỬ SINH C.NGHỆ ANH TD HÓA ANH TOÁN ĐỊA GDCD
X.Anh Thẩm Khoa K.Dung Oanh N. Hằng H.Dung Lương Trang Mùa Huyền
Tiết 4 SHL SHL SHL SHL SHL ANH TOÁN HÓA ANH TD
Hằng X.Anh Huyền K.Dung Thẩm H.Dung Lương N. Hằng Đạt Oanh Mùa
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- SHL SHL SHL SHL SHL SHL
H.Dung N. Hằng Thức Đạt Trang Mùa
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.37.1 vào lúc 15/08/2018 11:14
                         
                Phổ Ninh, ngày 15/8/2018    
                       HIỆU TRƯỞNG    

Tác giả bài viết: Lê Hoàng Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết